Job

Job

Pædagog til vikariat på Herberget RG60

Vi søger pædagogisk medarbejder/pædagog i tidsbegrænset ansættelse 30-37 timer pr. uge

Vi søger ny kollega til en tidsbegrænset ansættelse i perioden 1. april 2019 – 31. marts 2020. Herberget RG60 er en § 110 institution med plads til 24 unge hjemløse i aldersgruppen 18-29 år. RG60 er en del af WeShelter, og er placeret på Nørrebro. Vi har driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

Vores målgruppe er hjemløse, udsatte og marginaliserede unge mennesker, der kan have problemstillinger i form af misbrug, psykiske lidelser, dårlig økonomi, kriminalitet, manglende kontakt til det etablerede system og manglende socialt netværk.

Vi søger en pædagogisk medarbejder/pædagog eller lignende i 30-37 timer pr. uge.

Vores forventninger til dig er, at du:

Er uddannet pædagog, socialrådgiver eller lignende
Er metodisk og resultatfokuseret i dit pædagogiske arbejde
Er en stabil kollega, samt en fagligt og personligt afklaret person, der har lyst til at arbejde med aktiviteter i huset
Kan skabe fællesskab, oplevelser og aktiviteter med beboerne
Er selvstændig og har gode samarbejdsevner
Kan være kontaktperson for fire beboere
Har gode IT-kundskaber
Er indstillet på, at arbejde i et seks ugers rul, hvor der i løbet af seks uger er 11 til 13 aftenvagter. Der arbejdes hver 3. weekend
I arbejdet er det naturligt at have kontakt til og samarbejde med forskellige eksterne samarbejdspartnere og myndigheder. Endvidere vil der løbende være mindre praktiske opgaver i huset og i forhold til beboerne.

Vi arbejder i en anerkendende kultur, hvor vi gerne vil skabe stor selvstændighed, frihed og deltagelse i eget liv. Vi vil gerne inspireres med nye idéer og udfordres på dem vi allerede har. I vores arbejde er det væsentligt, at der er fokus på anerkendende og ressourceorienteret pædagogik.

Jobbet giver gode muligheder for medindflydelse og udvikling. Der er mulighed for relevante kurser supervision, samarbejde og udvikling. 

Motiveret ansøgning med dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse samt angivelse af eventuelle referencepersoner sendes elektronisk til:

job@rg60.dk senest d. 18. februar 2019, kl. 12.00.

Ønsker du yderligere information se hjemmeside http://www.rg60.dk eller kontakt os på: tlf. 42 45 60 66

Der er 1 ledig stilling

Vi har løbende brug for vikarer til både dagstimerne og aftenvagter. Send os din uopfordrede ansøgning samt CV, og så kan det være, vi kontakter dig.