Visitation

Visitation

Læs her om retningslinjer for visitation til RG60:

Visitation

Forstanderen på RG60 har ind- og udskrivningsretten af beboere, jf. SEL. § 110, stk.3. Kontakt RG60 på telefon 42456066 eller 43496065, samt mail info@rg60.dk

RG60 har driftsoverenskomst med Københavns Kommune, men unge fra hele Danmark, kan søge om plads.

Hvis du har spørgsmål til visitationen, er du velkommen til at kontakte RG60 på tlf. 42 45 60 66 eller 42 45 60 63.

Inden en ung tilbydes en plads på RG60, inviteres han/hun til en visitationsamtale. Formålet med visitationsamtalen er, at afklare om han/hun er i målgruppen. Vi ønsker at afklare borgerens sociale, psykiske og misbrugs situation. Samtalen varer ca. 45 min. Du er som samarbejdspartner velkommen til at deltage i visitationsamtalen, såfremt borgeren ønsker det.