Bestyrelse

Bestyrelse

RG60 er en selvejende institution, og her dermed en bestyrelse:

RG60´ bestyrelse 2018:

Lars Ploug Sørensen (formand)
Mads Engholm (næstformand)
Anna Flyverbom Nordgreen
René Nielsen
Theis Martin Malmborg
Kirstine Andersen Hvid (medarbejderrepræsentant)

Forstander: Thommi Nielsen